Quality certification system in Agrotourism

The publication has been produced with the assistance of the European Unin.

The content of this web page is the sole responsibility of the Suruceni Village Mayoralty, Ialoveni District, Republic of Moldova and in no way reflect the views of the European Union.

Certificarea CerTour


Sistemul de certificare a calității în agroturism CerTour, a fost elaborat în cadrul proiectului cu același titlu, în perioada februarie– octombrie 2014 în cadrul unui proces minuțios de cercetare, consultare și adaptare.
Proiect „Sistem de certificare a calităţii în agroturism CerTour” (Quality Certification System in Agroturism CerTour” este implementat de către Primăria satului Suruceni, raionul Ialoveni, Republica Moldova - în calitate de partener, în colaborare cu Municipalitatea Xanthi, Grecia - in calitate de lider în cadrul Programului „Bazinul Mării Negre 2007-2013” (Joint Operational Programme „Black Sea Basin 2007-2013”) din sursele Uniunii Europene. Proiectul este preconizat pentru perioada iunie 2013 - iunie 2015.

Scopul proiectului este promovarea agroturismului in ţările partenere (Grecia, Bulgaria, Armenia, Georgia, Republica Moldova şi Ucraina) şi îmbunătăţirea calităţii serviciilor prestate prin aplicarea unui standard comun de calitate şi a unui proces de certificare.
Inițial, în perioada februarie-aprilie 2014, a fost elaborat standardul comun în care au fost incluse criteriile și subcriteriile comune pentru toate țările participante la proiect pentru ca ulterior conținutul cadrului comun să fie adaptat condițiilor și legislației naționale, astfel pentru a defini clar fiecare criteriu și subcriteriu în parte. Astfel CerTour este un model internațional de certificare a calității în agroturism, care vizează 9 criterii de evaluare, interpretate în fiecare țară în conformitate cu specificul și particularitățile locale:

 1. Regiunea
  1. Mediul natural
  2. Infrastructura
  3. Disponibilitatea informației
  4. Securitatea
  5. Atracțiile în regiune
  6. Oportunități suficiente pentru a lua parte la diverse activități
  7. Oportunități suficiente pentru a participa la evenimente locale
  8. Liniștea, calmul

 2. Infrastructura întreprinderii
  1. Accesibilitatea localului
  2. Arhitectura – decorația
  3. Biblioteca
  4. Muzică – Video
  5. Gastronomia
  6. Comercializarea obiectelor de artă populară și a produselor tradiționale

 3. Personalul
  1. Calificarea
  2. Experiența profesională
  3. Limbi străine
  4. Furnizarea de informații turistice de bază
  5. Cunoștințe despre rețeaua CerTour

 4. Sistemul calității
  1. Implementarea unui Sistem de Management al Calității conform standardului ISO 9001 sau ISO 22000
  2. Punerea în aplicare a unui alt sistem de management al calității

 5. Organizarea
  1. Pagina web
  2. Sistem de rezervare on-line
  3. Utilizarea tehnologiilor informaționale
  4. Calitatea de membru în asociații profesionale sau în rețele
  5. Sondaj de măsurare a gradului de satisfacție a clientului

 6. Oferirea serviciilor
  1. Servicii oferite în mod prietenos și eficient
  2. Acuratețea
  3. Alimente și băuturi
  4. Securitatea

 7. Servicii adiționale
  1. Activități
  2. Evenimente
  3. Alte Servicii

 8. Protecția mediului
  1. Utilizarea durabilă a resurselor natural
  2. Minimizarea impactului asupra mediului

 9. Prețul
  1. Rezonabilitatea prețurilor
   Membrii rețelei CerTour, organizații neguvernamentale și instituții publice din cele 6 țări din Regiunea Mării Negre, care au anumite conexiuni din perspectivă istorică și culturală, s-au angajat nu doar să elaboreze un model specific regiunii, dar și să îl adapteze continuu la necesitățile turistișilor reieșind din lecțiile învățate în procesul de aplicare. Astfel acest model își propune să fie unul dinamic și flexibil, racordat sistematic la condițiile și cerințele pieții.

Cum vor beneficia întreprinderile de acest sistem de certificare?

 1. Prin aplicarea modelului de calitate CerTour întreprinderile își vor asigura calitatea înaltă a serviciilor prestarea și satisfacerea necesităților clienților.
 2. Întreprinderea va obține un certificat care dovedește conformitatea acesteia la cerințele modelului de evaluare a calității.
 3. Antreprenorii sunt protejați de concurența neloială și practici speculative.
 4. Proprietarii de structuri agroturistice (fie cu scop de cazare, de tip catering sau cu scop de comercializare a produselor agroturistice ) își vor îmbunătăți rezultatele sale operaționale și financiare.
 5. Antreprenorii vor contribui la dezvoltarea locală și promovarea serviciilor și produselor agroturistice autohtone.
 6. Structurile certificare vor fi incluse într-o baza de date internațională care va permite promovarea serviciilor sale deja certificate pe piața externă.

Conformitatea întreprinderilor la Modelul de Calitate CerTour este validată după o vizită la sediile întreprinderilor candidate a unui grup de evaluatori înregistrați. Evaluatorii vor fi înregistrați într-un registru specific al Rețelei CerTour și ei vor fi numiți într-un mod obiectiv asigurând transparența și caracterul aleatoriu al întregului proces de evaluare.

All rights reserved by Cer Tour © 2014 Developed by: WebConsulting Agency