Quality certification system in Agrotourism

The publication has been produced with the assistance of the European Unin.

The content of this web page is the sole responsibility of the Suruceni Village Mayoralty, Ialoveni District, Republic of Moldova and in no way reflect the views of the European Union.

News

22.12.2014

Concurs pentru agropensiunile din Republica Moldova

Agropensiunile din ţară sunt invitate să participe la concursul de selectare a pensiunilor care vor fi certificate conform sistemului de certificare a calităţii în agroturism CerTour.
Sistemul de certificare a c
alității în agroturism CerTour, a fost elaborat în cadrul proiectului „Sistem de certificare a calităţii în agroturism CerTour” (Quality Certification System in Agroturism CerTour”, în perioada februarie– octombrie 2014 în cadrul unui proces minuțios de cercetare, consultare și adaptare la nivel internațional şi local.
Proiectul CerTour este implementat de către Primăria satului Suruceni, raionul Ialoveni, Republica Moldova - în calitate de partener, în colaborare cu Municipalitatea Xanthi, Grecia - in calitate de lider, în cadrul Programului „Bazinul Mării Negre 2007-2013” (Joint Operational Programme „Black Sea Basin 2007-2013”) din sursele Uniunii Europene. Proiectul este preconizat pentru perioada iunie 2013 - iunie 2015.
Scopul proiectului este promovarea agroturismului in ţările partenere (Grecia, Bulgaria, Armenia, Georgia, Republica Moldova şi Ucraina) şi îmbunătăţirea calităţii serviciilor prestate prin aplicarea unui standard comun de calitate şi a unui proces de certificare.

De ce CerTour?

  1. CerTour este un model internațional de certificare a calității în agroturism, care vizează 9 criterii generale de evaluare: regiunea; infrastructura întreprinderii; personalul; sistemul calității; organizarea; oferirea serviciilor; serviciile adiţionale; protecţia mediului ambiant şi preţul serviciilor.
  2. Totodată, CerTour este un instrument practic care poate fi utilizat de către întreprinderile din domeniul turismului în diferite scopuri. Acesta poate fi aplicat ca metodă de auto-evaluare prin care antreprenorul își identifică punctele forte și punctele slabe în afacerea sa precum și stabilește pașii ce trebuie întreprinși pentru a se perfecționa.
  3. CerTour este o bază pentru o abordare unică și complexă care presupune un vocabular și un mod de gândire comun cu referire la afacerile în agroturism , astfel fiind facilitată dezvoltarea acestor afaceri din perspectiva unei viziuni clare, cu detalii bine definite, care până la moment au fost confuze, interpretabile de la caz la caz.
  4. Acest model de certificare stabilește anumite operațiuni, pași, care probabil încă nu au fost luate în considerație de antreprenori atunci când și-au planificat afacerea în sectorul turismului rural.
  5. CerTour implică o metodologie de dezvoltare continuă prin testarea performanței, planificarea, implementarea acțiunilor de îmbunătățire.


Membrii rețelei CerTour sunt organizații neguvernamentale și instituții publice din cele 6 țări din Regiunea Mării Negre, care au anumite conexiuni din perspectivă istorică și culturală şi care s-au angajat nu doar să elaboreze un model specific regiunii, dar și să îl adapteze continuu la necesitățile turiştilor reieșind din lecțiile învățate în procesul de aplicare. Astfel acest model își propune să fie unul dinamic și flexibil, racordat sistematic la condițiile și cerințele pieții.

Conformitatea întreprinderilor la Modelul de Calitate CerTour va fi validată după o vizită la sediile întreprinderilor candidate a unui grup de evaluatori înregistrați. Evaluatorii CerTour din Republica Moldova, sunt 12 reprezentanţi ai mediului academic din sfera turismului rural, lideri ai organizaţiilor neguvernamentale din domeniu, precum şi experţi independenţi din domeniul dezvoltare comunitară, care au fost instruiţi şi certificaţi şi înregistrați într-un registru specific al Rețelei CerTour. Respectiv, pentru evaluarea unei agropensiuni vor fi delegaţi 2 evaluatori astfel încât aceştia să respecte principiile neutralităţii şi imparţialităţii prin semnarea unei declaraţii în acest sens.
Astfel, agropensiunile din ţară care doresc să se certifice gratuit în cadrul acestui proiect, sunt invitate să expedieze un dosar de participare care va include 2 documente: formularul de aplicare cu informaţii succinte despre întreprindere, precum şi formularul candidatului care va include informaţii detaliate despre întreprindere. Înainte de a completa formularul candidatului studiaţi atent ghidul candidatului pentru a descrie conformitatea pensiunii Dvs. la criteriile şi subcriteriile standardului CerTour.

Dosarul poate fi depus fie la sediul Primăriei Suruceni, sat. Suruceni, raionul Ialoveni, sau prin e-mail la adresa certour.moldova@gmail.com până la data de 30 ianuarie 2015. Cererea de participare şi formularul candidatului pot fi găsite pe pagina web a proiectului www.certour.eu (http://moldova.certour.eu/how-to-be-certificated-1/).

Astfel, în urma colectării cererilor de participare la concurs 5 agropensiuni din ţară vor fi selectate şi supuse evaluării pentru ca în primul semestru al anului 2015, aceste structuri să fie deja certificate gratuit conform criteriilor CerTour.

Pentru mai multe detalii accesați www.certour.eu sau Facebook/Certour.

Ne puteţi contacta la:certour.moldova@gmail.com,069390445 - Oxana Bănăruc, coordonator CerTour în Moldova; 069137355 - Valerian Tabîrţă consultant CerTour; 079583345 - Viorel Miron, expert CerTour; 0 268 33238 - Primăria Suruceni, Larisa Nicu (pentru depunerea dosarului de participare la sediul Primăriei Suruceni).

All rights reserved by Cer Tour © 2014 Developed by: WebConsulting Agency