Quality certification system in Agrotourism

The publication has been produced with the assistance of the European Unin.

The content of this web page is the sole responsibility of the Suruceni Village Mayoralty, Ialoveni District, Republic of Moldova and in no way reflect the views of the European Union.

Cum să ne certificăm

Paşii care trebuie să îi parcurgă pensiunea agroturistică pentru a se certifica CerTour

 1. Întreprinderea candidată depune o cerere pe numele rețelei CerTour completând un formular specific. Cererea poate fi depusă și în formă electronică.
 2. Rețeaua numește grupul de evaluatori (2 membri), care va evalua conformitatea întreprinderii la modelului de calitate CerTour. Grupul de evaluatori poate fi însoțit de un evaluator stagiar. Unul dintre evaluatorii este numit lider de grup. Fiecare evaluator semnează o declarație prin care se declară că nu există conflicte de interese, altfel el / ea este înlocuit. Întreprinderilor li se aduce la cunoștință componența grupului de evaluare și datele de contact ale membrilor grupului de evaluare.
 3. După contactarea întreprinderii, Rețeaua stabilește data vizitei la întreprindere. Perioada de timp dintre depunerea cererii de aplicare și vizita de evaluare nu poate fi mai mică de 2 luni sau mai mult de 4 luni.
 4. Cu cel puțin două săptămâni înainte de data vizitei de evaluare, întreprinderea trebuie să trimită Rețelei documentația (în formulare pre-definite) de conformitate la modelul de calitate CerTour. Rețeaua transmite documentația membrilor grupului de evaluare.
 5. Cu cel puțin o săptămână înainte de vizita de evaluare, liderul grupului de evaluare expediază întreprinderii vizitate agenda detaliată a vizitei. În timpul vizitei de o zi, la fața locului, evaluatorii evaluează conformitatea întreprinderii la sub-criteriile modelului de calitate CerTour potrivit documentației și observațiilor făcute pe loc.
 6. În termen de două săptămâni de la vizita de evaluare, după ședința de consens și folosind table de marcaj speciale, grupul de evaluare va prezenta raportul său de evaluare rețelei (în format anterior elaborat) rezultatele evaluării și scorul obținut de întreprindere. Rețeaua informează întreprinderea despre rezultatul obținut și transmite raportul de evaluare.
 7. Recunoașterea conformității întreprinderii la Modelul de calitate CerTour este realizat după cum urmează:
  • Recunoaștere de primul nivel (bronz): În cazul în care scorul total al întreprinderii este mai mult de 400 de puncte
  • Recunoaștere de nivelul doi (argint): În cazul în care scorul total al întreprinderii este mai mult de 500 de puncte
  • Recunoaștere de cel mai înalt nivel (de aur): În cazul în care scorul total al întreprinderii este mai mult de 600 de puncte


  Scorul se formează din rezumatul rezultatelor fiecărui sub-criteriu și factorul greutate al fiecărui sub-criteriu.

 8. În termen de o săptămână de la anunțarea rezultatului, întreprinderea are dreptul de a cere o prezentare oficială a raportului de evaluare. Această prezentare va avea loc nu mai târziu de o săptămână de la solicitarea întreprinderii.
 9. În caz de dezacord cu rezultatul obținut, în termen de 3 săptămâni de la anunțarea rezultatelor, întreprinderea are dreptul de a cere efectuarea unei re-evaluări bazate pe aceeași documentație cu schimbarea membrilor grupului de evaluare. Noua vizită de evaluare va avea loc în termen de două săptămâni de la înaintarea cererii de reevaluare, iar rezultatul reevaluării va fi unul definitiv.
 10. Întreprinderea are dreptul de a solicita o repetare a întregului proces, dar nu mai devreme de 3 luni de la finalizarea procesului anterior.
 11. Recunoașterea conformității întreprinderii la modelul de calitate CerTour este validat de un certificat eliberat de către rețea. Certificatul este valabil timp de doi ani de la data emiterii.Procesul de validare pentru cazurile-pilot pe parcursul implementării proiectului CerTour va efectuat în conformitate cu un plan special mai limitat în timp şi care va presupune o procedura de selecţie a candidaţilor de a beneficia de certificare gratuită, în limitele proiectului CerTour.
Astfel, în urma colectării cererilor de participare la concursul de selecţie a pensiunilor care vor fi certificate gratuit (concursul va fi anunţat în luna decembrie 2014), doar 5 agropensiuni din ţară vor fi selectate şi supuse evaluării pentru ca în primul semestru al anului 2015, aceste structuri să fie deja certificate conform criteriilor CerTour.

All rights reserved by Cer Tour © 2014 Developed by: WebConsulting Agency